در این پست قصد داریم بر روی خط مژه پایین تمرکز کنیم. خط مژه پایین چشم نیز می تواند به همان نسبت مژه بالایی آرایش های مختلفی داشته باشد. در تصاویر زیر می توانید سطوح مختلف آرایش خط مژه پایین را نگاه کنید و بهترین آن را برای خود انتخاب کنید.

در این پست قصد داریم بر روی خط مژه پایین تمرکز کنیم. خط مژه پایین چشم نیز می تواند به همان نسبت مژه بالایی آرایش های مختلفی داشته باشد. در تصاویر زیر می توانید سطوح مختلف آرایش خط مژه پایین را نگاه کنید و بهترین آن را برای خود انتخاب کنید.

آموزش خودآرایی,مدل آرایش چشم,آموزش آرایش چشمها,عکس آرایش چشم,مدل خط چشم,خط کشیدن زیر چشم

 نقطه چین
 با یک مداد مشکی مخملی در بین مژه ها در طول خط مژه به صورت نقطه نقطه بکشید. این مدل طوری به نظر می رسد که شما مژه های بیشتری دارید. در عین حال بدون اینکه کسی متوجه شود روی خط مژه کار کرده اید، خط مژه را مشخص تر می کند.

آموزش خودآرایی,مدل آرایش چشم,آموزش آرایش چشمها,عکس آرایش چشم,مدل خط چشم,خط کشیدن زیر چشم

خط کشیدن
 از گوشه داخلی شروع کرده و مداد را در طول خط مژه و به سمت گوشه بیرونی بکشید. این یک انتخاب کلاسیک برای مشخص کردن خط مژه پایین چشم بوده و ده ها سال است که اغلب زنان از این روش استفاده می کنند.همچنین میتوانید  با یک قلموی مخصوص دودی کردن، همچنان که در روی خط کار می کنید با استفاده از ضربات کوتاه به صورت پله ای آن را ترکیب کنید. این مدل به گونه ای است که چشم را بیشتر "دودی" و کمتر "خط دار" نشان می دهد.

آموزش خودآرایی,مدل آرایش چشم,آموزش آرایش چشمها,عکس آرایش چشم,مدل خط چشم,خط کشیدن زیر چشم

حاشیه دار داخلی
 به آرامی با انگشت کمی پلک را پایین بکشید تا بهتر به خط آب چشم دسترسی پیدا کنید، سپس فضای آن را با مداد پر کشید. این مدل، چشم ها را بسته تر و کوچکتر نشان می دهد اما در عین حال با نفوذ و مشخص تر دیده می شوند.

تهیه و گردآوری : گروه آموزش پرداد / منبع : پرشین وی

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه