🔴 علت حریق در بیمارستانی در ژاپن، « باد شکم» بیمار اعلام شد. 🔹هنگام عمل بیماری زنان، ناگهان شعله های آتش زبانه کشید و و اتاق عمل را فرا گرفت. بیمار دچار سوختگی در ناحیه پا و کمر شد. 🔹برای کشف علت آتش سوزی، از کارشناسان دعوت به همکاری شد. آنها گفتند که مواد آتش زا در اتاق عمل وجود نداشت و تجهیزات پزشکی بخوبی کار می کردند. 🔹باد شکم بیمار علت بروز آتش سوزی شد. 🔹باد شکم بیمار با هوا قاطی شد و بعد تحت تأثیر لیزر که پزشکان در حال استفاده از آن بودند، شعله ور شد. منبع: آخرین خبر.

🔴 علت حریق در بیمارستانی در ژاپن، « باد شکم» بیمار اعلام شد

🔹هنگام عمل بیماری زنان،  ناگهان شعله های آتش زبانه کشید و و اتاق عمل را فرا گرفت. بیمار  دچار  سوختگی در  ناحیه  پا و کمر شد
🔹برای  کشف علت آتش سوزی،  از کارشناسان دعوت به همکاری شد.  آنها گفتند که  مواد آتش زا در  اتاق عمل وجود نداشت  و تجهیزات پزشکی بخوبی کار می کردند 
🔹باد شکم بیمار علت  بروز آتش سوزی شد
🔹باد شکم بیمار  با هوا قاطی شد و بعد تحت تأثیر  لیزر که پزشکان در حال استفاده از آن بودند، شعله ور شد.

منبع: آخرین خبر

 


 

.

باد شکم بیمار اتاق عمل را به آتش کشاند! - تصویر 1

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه