کلیسای جامعه ی مسیح یا La Iglesia de la Compañía de Jesús خصوصا به خاطر قسمت اصلی کلیسا که با ورقه های طلا، گچ کاری های طلا اندود و کنده کاری های چوبی تزیین شده مشهورترین کلیسا در کیتو محسوب می شود. گفته می‌شود حدود ۷ تن طلا برای تزیین این قسمت استفاده شده است. این کلیسا که ساخت آن بیش از ۱۶۰ سال طول کشیده یکی از نمونه های درخشان معماری دوره ی باروک در آمریکای جنوبی است.

کلیسای جامعه ی مسیح یا La Iglesia de la Compañía de Jesús خصوصا به خاطر قسمت اصلی کلیسا که با ورقه های طلا، گچ کاری های طلا اندود و کنده کاری های چوبی تزیین شده مشهورترین کلیسا در کیتو محسوب می شود.

گفته می‌شود حدود ۷ تن طلا برای تزیین این قسمت استفاده شده است. این کلیسا که ساخت آن بیش از ۱۶۰ سال طول کشیده یکی از نمونه های درخشان معماری دوره ی باروک در آمریکای جنوبی است.

  

باشکوه ترین کلیسای جهان - تصویر 1

 

باشکوه ترین کلیسای جهان - تصویر 2

باشکوه ترین کلیسای جهان - تصویر 3

باشکوه ترین کلیسای جهان - تصویر 4

باشکوه ترین کلیسای جهان - تصویر 5

باشکوه ترین کلیسای جهان - تصویر 6

باشکوه ترین کلیسای جهان - تصویر 7

باشکوه ترین کلیسای جهان - تصویر 8

باشکوه ترین کلیسای جهان - تصویر 9

باشکوه ترین کلیسای جهان - تصویر 10

باشکوه ترین کلیسای جهان - تصویر 11

باشکوه ترین کلیسای جهان - تصویر 12

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه