در کشور چین، آسانسوری تحت عنوان "آسانسور گردشگری" میان صخره‌های شیب دار دره‌ای زیبا نصب شده که گردشگران به راحتی بتوانند از زیبایی‌های طبیعی دره بازدید کنند.

در کشور چین، آسانسوری تحت عنوان "آسانسور گردشگری" میان صخره‌های شیب دار دره‌ای زیبا نصب شده که گردشگران به راحتی بتوانند از زیبایی‌های طبیعی دره بازدید کنند.

ترسناک ترین آسانسور جهان - تصویر 1

ترسناک ترین آسانسور جهان - تصویر 2

ترسناک ترین آسانسور جهان - تصویر 3

ترسناک ترین آسانسور جهان - تصویر 4

ترسناک ترین آسانسور جهان - تصویر 5

ترسناک ترین آسانسور جهان - تصویر 6

 

ترسناک ترین آسانسور جهان - تصویر 7

ترسناک ترین آسانسور جهان - تصویر 8

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه