جولین کِنز یک هنرمند فرانسوی است که توانسته به عکس‌هایی از پاریس که طی سال‌های ۱۸۷۱ تا ۱۹۶۸ گرفته شده‌اند، دست پیدا کند. او سپس به سراغ همان نقطه‌ها در پاریس امروزی رفته و از همان زاویه عکس قدیمی دوباره عکس گرفته است. جولین مجموعه‌ای از این عکس‌ها را کنار یکدیگر گرد آورده است و در این باره توضیح می‌دهد: وقتی عکس‌های تاریخی را می‌بینیم، در حقیقت از یک پنجره به گذشته نگاه می‌کنیم و وقتی در یک زمان می‌توانیم گذشته و حال را با هم ببینیم، باعث می‌شود بیشتر و بهتر شرایط و اوضاع گذشته را درک کنیم ...

جولین کِنز یک هنرمند فرانسوی است که توانسته به عکس‌هایی از پاریس که طی سال‌های ۱۸۷۱ تا ۱۹۶۸ گرفته شده‌اند، دست پیدا کند. او سپس به سراغ همان نقطه‌ها در پاریس امروزی رفته و از همان زاویه عکس قدیمی دوباره عکس گرفته است.

جولین مجموعه‌ای از این عکس‌ها را کنار یکدیگر گرد آورده است و در این باره توضیح می‌دهد: وقتی عکس‌های تاریخی را می‌بینیم، در حقیقت از یک پنجره به گذشته نگاه می‌کنیم و وقتی در یک زمان می‌توانیم گذشته و حال را با هم ببینیم، باعث می‌شود بیشتر و بهتر شرایط و اوضاع گذشته را درک کنیم و به قلب تاریخ برویم.

در زیر تعدادی از این تصاویر را می‌بینید.

 

 


 

ترکیب بسیار جالب عکس‌های قدیمی و جدید - تصویر 1

بلوار هاسمن – ۱۹۳۰

ترکیب بسیار جالب عکس‌های قدیمی و جدید - تصویر 2

گرند پلیس – ۱۹۴۴

ترکیب بسیار جالب عکس‌های قدیمی و جدید - تصویر 3

لوساک – ۱۹۶۸

ترکیب بسیار جالب عکس‌های قدیمی و جدید - تصویر 4

ایستگاه مترو اودن – ۱۹۱۰

ترکیب بسیار جالب عکس‌های قدیمی و جدید - تصویر 5

بلوار سنت دنیس – ۱۹۱۰

ترکیب بسیار جالب عکس‌های قدیمی و جدید - تصویر 6

معبد رو دو فابورگ – ۱۸۷۱

ترکیب بسیار جالب عکس‌های قدیمی و جدید - تصویر 7

مولن روژ -۱۹۰۰

ترکیب بسیار جالب عکس‌های قدیمی و جدید - تصویر 8

ترافی – ۱۹۰۹

ترکیب بسیار جالب عکس‌های قدیمی و جدید - تصویر 9

رود لا سنت – ۱۹۳۰

ترکیب بسیار جالب عکس‌های قدیمی و جدید - تصویر 10

برج ایفل – ۱۹۰۰

ترکیب بسیار جالب عکس‌های قدیمی و جدید - تصویر 11

کاخ اپرا – ۱۹۴۰

ترکیب بسیار جالب عکس‌های قدیمی و جدید - تصویر 12

باغ – ۱۸۹۵

ترکیب بسیار جالب عکس‌های قدیمی و جدید - تصویر 13

کاخ اپرا – ۱۹۰۰

ترکیب بسیار جالب عکس‌های قدیمی و جدید - تصویر 14

کاخ وندام – ۱۸۷۱

ترکیب بسیار جالب عکس‌های قدیمی و جدید - تصویر 15

هتل وایل – ۱۹۴۴

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه