تست ناتوانی نیم کره راست مغز

با انجام این تست جالب خواهید فهمید که نیم کره راست مغز شما ناتوان است

 

 

 

توصیه میکنیم برای پی بردن با راز مغزتان این تست را از دست ندهید

 

 

 

تست ناتوانی نیم کره راست مغز - تصویر 1

 

 

 

در این مطلب، می خواهیم به شما ثابت کنیم که سمت راست مغزتان تعطیل است!

 

 در حالی که بر روی صندلی نشسته اید پای راست خود را از زمین بالا ببرید و در جهت عقربه های ساعت بصورت دایره ای بچرخانید.

 

 و همزمان دست خود را بالا برده و در خلاف جهت عقربه های ساعت یک دایره روی هوا بکشید.

 

 

 

تست ناتوانی نیم کره راست مغز

 

 

 

 

بدون اینکه متوجه بشوید پای شما جهت حرکت خود را تغییر میدهد. امتحان کنید و به شما ثابت می شود که سمت راست مغزتان ناتوان است! 

 

 

 

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه