طوفان شب گذشته در شهر بریزبن استرالیا، موجب به راه افتادن سونامی از صاعقه‌ها شد که آسمان شب این شهر را کاملا روشن کرد. این طوفان که در هفته گذشته از شهرهای مختلف استرالیا عبور کرده بود، در آخرین مقصد به شهر بریزبن رسید. ساکنان این شهر شب گذشته شاهد وقوع سونامی از صاعقه‌ها بودند که آسمان شب را روشن کرد. گفته می شود بیش از ۱۰۷ هزار صاعقه در جریان این طوفان در نقاط مختلف دیده شده است.

طوفان شب گذشته در شهر بریزبن استرالیا، موجب به راه افتادن سونامی از صاعقه‌ها شد که آسمان شب این شهر را کاملا روشن کرد.

 

 

 

این طوفان که در هفته گذشته از شهرهای مختلف استرالیا عبور کرده بود، در آخرین مقصد به شهر بریزبن رسید.

 

 

 

ساکنان این شهر شب گذشته شاهد وقوع سونامی از صاعقه‌ها بودند که آسمان شب را روشن کرد.

 

 

 

گفته می شود بیش از ۱۰۷ هزار صاعقه در جریان این طوفان در نقاط مختلف دیده شده است.

 

 

 

تصاویر فوق‌ العاده زیبا از سونامی صاعقه‌ ها در استرالیا - تصویر 1

تصاویر فوق‌ العاده زیبا از سونامی صاعقه‌ ها در استرالیا - تصویر 2

تصاویر فوق‌ العاده زیبا از سونامی صاعقه‌ ها در استرالیا - تصویر 3

تصاویر فوق‌ العاده زیبا از سونامی صاعقه‌ ها در استرالیا - تصویر 4

تصاویر فوق‌ العاده زیبا از سونامی صاعقه‌ ها در استرالیا - تصویر 5

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه