یک زن و شوهر معلول در مراسم عروسی ۵۰ زوج هندی که در روز گذشته در حالی در بمبئی برگزار شد که یکی از زوجین معلولیت داشتند.

 

یک زن و شوهر معلول در مراسم عروسی ۵۰ زوج هندی که در روز گذشته در حالی در بمبئی برگزار شد که یکی از زوجین معلولیت داشتند

جشن ازدواج ۵۰ زوج هندی - تصویر 1

جشن ازدواج ۵۰ زوج هندی - تصویر 2

جشن ازدواج ۵۰ زوج هندی - تصویر 3

جشن ازدواج ۵۰ زوج هندی - تصویر 4

جشن ازدواج ۵۰ زوج هندی - تصویر 5

جشن ازدواج ۵۰ زوج هندی - تصویر 6

جشن ازدواج ۵۰ زوج هندی - تصویر 7

جشن ازدواج ۵۰ زوج هندی - تصویر 8

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه