لمور یا میمون پوزه بلند ماداگاسکار را می‌بینیم که در یکی از جاده‌های آفریقا در حال رقص و انجام حرکات موزون دیده شده‌است. این نوع رقصیدن میمون ماداگاسکار دلیل خاصی دارد. این حیوان برای دور کردن دیگر حیوانات شکارچی از خود به این شکل می‌رقصد. چرا که با از بین بردن درختان در ماداگاسکار جان این گونه جانور به خطر افتاده‌است و احتمالا ما بیشتر شاهد این‌گونه رقصیدن میمون‌ها خواهیم بود.

لمور یا میمون پوزه بلند ماداگاسکار را می‌بینیم که در یکی از جاده‌های آفریقا در حال رقص و انجام حرکات موزون دیده شده‌است.
این نوع رقصیدن میمون ماداگاسکار دلیل خاصی دارد. این حیوان برای دور کردن دیگر حیوانات شکارچی از خود به این شکل می‌رقصد. چرا که با از بین بردن درختان در ماداگاسکار جان این گونه جانور به خطر افتاده‌است و احتمالا ما بیشتر شاهد این‌گونه رقصیدن میمون‌ها خواهیم بود.

رقص زیبای این میمون شما را به وجد می‌آورد +تصاویر

رقص زیبای این میمون شما را به وجد می‌آورد +تصاویر


 

رقص زیبای این میمون شما را به وجد می‌آورد +تصاویر

رقص زیبای این میمون شما را به وجد می‌آورد +تصاویر

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه