تصور کنید زمانی که با سرعت در خیابان رانندگی می کنید وقتی به خط کشی های عابر پیاده که معلق هستند می رسید چه واکنشی نشان می دهید؟ به طور حتم سرعت خود را کمتر می کنید. هندوستان از این خط کشی ها برای کاهش سرعت رانندگان در خیابان ها استفاده کرده است. وزیر حمل و نقل هندوستان Nitin Gadkari امیدوار است که این نوع خط کشی بتواند در کاهش سرعت میلیون ها نفر در هندوستان موثر واقع شود. این ایده پس از حذف تجهیزات غیرضروری کاهش سرعت در بزرگراه های هندوستان شکل گرفت. بنابراین دولت هندوستان در جستجوی جایگ ...

تصور کنید زمانی که با سرعت در خیابان رانندگی می کنید وقتی به خط کشی های عابر پیاده که معلق هستند می رسید چه واکنشی نشان می دهید؟ به طور حتم سرعت خود را کمتر می کنید. هندوستان از این خط کشی ها برای کاهش سرعت رانندگان در خیابان ها استفاده کرده است. وزیر حمل و نقل هندوستان Nitin Gadkari امیدوار است که این نوع خط کشی بتواند در کاهش سرعت میلیون ها نفر در هندوستان موثر واقع شود.

این ایده پس از حذف تجهیزات غیرضروری کاهش سرعت در بزرگراه های هندوستان شکل گرفت. بنابراین دولت هندوستان در جستجوی جایگزین امن تری برای کاهش سرعت به این ایده دست یافت و امیدوار است که این خط کشی های سه بعدی بتواند تصادفات ترافیکی خیابان ها را کاهش دهد زیرا هندوستان بیشترین آمار مرگ و میرهای جاده ای دردنیا را دارد.
 

خط کشی های سه بعدی در هندوستان

خط کشی های سه بعدی در هندوستان

خط کشی های سه بعدی در هندوستان

خط کشی های سه بعدی در هندوستان

خط کشی های سه بعدی در هندوستان

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه