«مریدا» متولد فروردین (برج حمل Aries). صفات مثبت : ورزشکار ، ماجراجو ، نترس ، شجاع ، مطمئن و مستقل. صفات منفی : ناآرام ، بی قرار و رقابت جو. «سیندرلا» متولد اردیبهشت (برج ثور Taurus). صفات مثبت : قابل اعتماد ، بی صبر ، تماشایی ، متواضع. صفات منفی ‌: حسود و لجوج. «راپونزل» متولد خرداد (برج جوزا Gemini). صفات مثبت : خلاق ، پرحرف ، باهوش ، سازگار ، کنجکاو ، ماجراجو ، کودکانه. صفات منفی : دمدمی مزاج ، بی قرار ، نابالغ. «مولان» متولد مرداد (برج لئو Leo). صفات مثبت :‌ بلندپرواز ، پرشور ، قدرتمند ، ...


طالع‎بینی پرنسسهای دیزنی را با خود مقایسه کنید + تصاویر

«مریدا» متولد فروردین (برج حمل Aries)

صفات مثبت : ورزشکار ، ماجراجو ، نترس ، شجاع ، مطمئن و مستقل
صفات منفی : ناآرام ، بی قرار و رقابت جو

طالع‎بینی پرنسسهای دیزنی را با خود مقایسه کنید + تصاویر
«سیندرلا» متولد اردیبهشت (برج ثور Taurus)
صفات مثبت : قابل اعتماد ، بی صبر ، تماشایی ، متواضع
صفات منفی ‌: حسود و لجوج

طالع‎بینی پرنسسهای دیزنی را با خود مقایسه کنید + تصاویر
«راپونزل» متولد خرداد (برج جوزا Gemini)
صفات مثبت : خلاق ، پرحرف ، باهوش ، سازگار ، کنجکاو ، ماجراجو ، کودکانه
صفات منفی : دمدمی مزاج ، بی قرار ، نابالغ

طالع‎بینی پرنسسهای دیزنی را با خود مقایسه کنید + تصاویر
«مولان» متولد مرداد (برج لئو Leo)
صفات مثبت :‌ بلندپرواز ، پرشور ، قدرتمند ، سخاوتمند ، ریسک پذیر
صفات منفی : ریاست طلب و تهاجمی

طالع‎بینی پرنسسهای دیزنی را با خود مقایسه کنید + تصاویر
«سفیدبرفی» متولد شهریور (برج سنبله Virgo)
صفات مثبت : مهربان ، سخت کوش ، با استعداد ، محافظه کار و باملاحظه
صفات منفی : غرغرو ، منزوی

طالع‎بینی پرنسسهای دیزنی را با خود مقایسه کنید + تصاویر
«آئورورا» متولد مهر (برج میزان Libera)
صفات مثبت : صلح طلب ، متعادل ، زلال ، عاشق پیشه ، مهربان
صفات منفی : تنبل ، کله شق و لجباز

طالع‎بینی پرنسسهای دیزنی را با ��ود مقایسه کنید + تصاویر
«یاسمن» متولد آبان (برج عقرب Scorpio)
صفات مثبت : پرشور ، پیچیده ، غیر قابل درک
صفات منفی : مرموز ، مشکوک و حسود

طالع‎بینی پرنسسهای دیزنی را با خود مقایسه کنید + تصاویر
«بل» متولد آذر (برج قوس Sagittarius)
صفات مثبت : باهوش ، شوخ طبع ، خوش بین ، فلسفی ، مستقل ، ماجراجو
صفات منفی : بی نزاکت ، منتقد

طالع‎بینی پرنسسهای دیزنی را با خود مقایسه کنید + تصاویر
«تیانا» متولد دی (برج جُدی Copricorn)
صفات مثبت : سخت کوش ، مسئول ، منظم ، قابل اعتماد ، وفادار و صادق
صفات منفی : کنترل کننده ، حساس

طالع‎بینی پرنسسهای دیزنی را با خود مقایسه کنید + تصاویر
«آریل» متولد بهمن (برج دلو Aquarius)
صفات مثبت : دوستانه ، رویاپرداز ، کنجکاو ، شوخ و مستقل
صفات منفی : غیر قابل اعتماد ، خود محور ،  دمدمی

طالع‎بینی پرنسسهای دیزنی را با خود مقایسه کنید + تصاویر
«پوکوهانز» متولد اسفند (برج حوت Pisces)
صفات مثبت : روشنفکر ، دست و دلباز ، صبور ، درک کننده ، معنوی ، الهام بخش و آرمانگرا
صفات منفی : ساده لوح ، پریشان ، آسیب پذیر 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه