دختر ۲۹ ساله، معروف به زن آهنی

عکس هایی که مشاهده می کنید مربوط به خانم دورا کلوچینا و ۲۹ ساله اهل سیبری است که آهنگر است.
 
او در شهر کرانویارسک این کشور کار میکند . و تنها زنی است که در این منطقه به شغل آهنگری مشغول است . وی در این منطقه لقب زن آهنی را  دارد.
 
 
دختری 29 ساله که به زن آهنی معروف شده +عکس
دختری 29 ساله که به زن آهنی معروف شده +عکس
دختری 29 ساله که به زن آهنی معروف شده +عکس
دختری 29 ساله که به زن آهنی معروف شده +عکس
دختری 29 ساله که به زن آهنی معروف شده +عکس
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه