مردی در یکی شهرهای کشور در چادر خواب بوده که مورد حمله یک گرگ قرار می گیرد. مردی در یکی شهرهای کشور در چادر خواب بوده که مورد حمله یک گرگ قرار می گیرد. این فرد با گرگ درگیر می شود و جراحات زیادی هم بر می دارد اما در نهایت گرگ را شکست داده و می کشد.

مردی در یکی شهرهای کشور در چادر خواب بوده که مورد حمله یک گرگ قرار می گیرد.

 مردی در یکی شهرهای کشور در چادر خواب بوده که مورد حمله یک گرگ قرار می گیرد.

این فرد با گرگ درگیر می شود و جراحات زیادی هم بر می دارد اما در نهایت گرگ را شکست داده و می کشد.

.

جدال گرگ و مرد ایرانی! + تصاویر(16)


.

جدال گرگ و مرد ایرانی! + تصاویر(16)


.

جدال گرگ و مرد ایرانی! + تصاویر(16)

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه