حالا خیابان‌های تهران جایی شده از خودروهای لوکسی چون فراری ، لامبورگینی ، پورشه ، بوگاتی و … و دور دوربازی افرادی که با خودروهای کمیاب و لوکس خودخیابان ها را به صورت گذری از نوع موقت بالا و پایین می کنند. گذری که به موج تظاهر و فخرفروشی در شبکه های اجتماعی تبدیل می شود و عکس هایی که در این شبکه ها رد و بدل می شود . حالا دیگر عشق ماشین نه تنها در میان جوانان ریشه دوانده بلکه جزو آن عشق هایی شده که سن و سال نمی شناسد و کافی است پولش در جیب موجود باشد تا شود مبارک شما وارد کننده عزیز!.

حالا خیابان‌های تهران جایی  شده از خودروهای لوکسی چون فراری ، لامبورگینی ، پورشه ، بوگاتی و … و دور دوربازی افرادی که با خودروهای کمیاب و لوکس خودخیابان ها را به صورت گذری از نوع موقت  بالا و پایین می کنند.

گذری که به موج تظاهر و فخرفروشی در شبکه های اجتماعی تبدیل می شود و عکس هایی که در این شبکه ها رد و بدل می شود . حالا دیگر عشق ماشین نه تنها در میان جوانان ریشه دوانده بلکه جزو آن عشق هایی شده که سن و سال نمی شناسد و کافی است پولش در جیب موجود باشد تا شود مبارک شما وارد کننده عزیز!

 

  

رژه لاکچری‌ها در تهران - تصویر 1

رژه لاکچری‌ها در تهران - تصویر 2

رژه لاکچری‌ها در تهران - تصویر 3

رژه لاکچری‌ها در تهران - تصویر 4

رژه لاکچری‌ها در تهران - تصویر 5

رژه لاکچری‌ها در تهران - تصویر 6

رژه لاکچری‌ها در تهران - تصویر 7

رژه لاکچری‌ها در تهران - تصویر 8

رژه لاکچری‌ها در تهران - تصویر 9

رژه لاکچری‌ها در تهران - تصویر 10

رژه لاکچری‌ها در تهران - تصویر 11

رژه لاکچری‌ها در تهران - تصویر 12

رژه لاکچری‌ها در تهران - تصویر 13

رژه لاکچری‌ها در تهران - تصویر 14

رژه لاکچری‌ها در تهران - تصویر 15

رژه لاکچری‌ها در تهران - تصویر 16

رژه لاکچری‌ها در تهران - تصویر 17

رژه لاکچری‌ها در تهران - تصویر 18

رژه لاکچری‌ها در تهران - تصویر 19

رژه لاکچری‌ها در تهران - تصویر 20

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه