"نوریک یاجیان" مرد ۳۷ ساله گرجستانی با خوابیدن زیر ماشین موفق به ثبت رکورد تازه شد. او با قرار دادن پاها، کمر و دستانش زیر چرخ های ماشین توانست یکی از رکوردداران گینس شود. کتاب رکوردهای گینس که ترین های جهان را در خود ثبت می کند پیش از این نیز باعث شده بود علاقمندان ثبت رکورد جهانی حتی تا به خطرانداختن جان خود پیش بروند. عکس های آژانس عکس اروپا از رکوردشکنی این مرد در تفلیس را در زیر می بینید.

"نوریک یاجیان" مرد ۳۷ ساله گرجستانی با خوابیدن زیر ماشین موفق به ثبت رکورد تازه شد. او با قرار دادن پاها، کمر و دستانش زیر چرخ های ماشین توانست یکی از رکوردداران گینس شود. کتاب رکوردهای گینس که ترین های جهان را در خود ثبت می کند پیش از این نیز باعث شده بود علاقمندان ثبت رکورد جهانی حتی تا به خطرانداختن جان خود پیش بروند. عکس های آژانس عکس اروپا از رکوردشکنی این مرد در تفلیس را در زیر می بینید.

 

تصاویر/ رکوردشکنی با خوابیدن زیر چرخ ماشین!

 

تصاویر/ رکوردشکنی با خوابیدن زیر چرخ ماشین!

 

تصاویر/ رکوردشکنی با خوابیدن زیر چرخ ماشین!

 

تصاویر/ رکوردشکنی با خوابیدن زیر چرخ ماشین!

 

تصاویر/ رکوردشکنی با خوابیدن زیر چرخ ماشین!

 

تصاویر/ رکوردشکنی با خوابیدن زیر چرخ ماشین!

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه