بر اساس منابع تاریخی برگزاری اولین‌ کارناوال‌ها در ایران به سال ۱۳۱۱ و دوران رضاشاه پهلوی برمی‌گردد. در سال ۱۳۱۱ خورشیدی حداقل دو کارناوال شادی در ایران برگزار شد که از آن‌ها تعداد معدودی عکس به جا مانده است. بر اساس گزارش "موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران" اولین کارناوال شادی در ایران در سال ۱۳۱۱ پس از فسخ قرارداد "دارسی" توسط رضا شاه برگزار شد. بر اساس قرارداد "دارسی" مظفرالدین شاه قاجار در سال ۱۹۰۱ به ویلیام ناکس دارسی، بازرگان بریتانیایی امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در ایران را بخشیده بود ...

 

بر اساس منابع تاریخی برگزاری اولین‌ کارناوال‌ها در ایران به سال ۱۳۱۱ و دوران رضاشاه پهلوی برمی‌گردد. در سال ۱۳۱۱ خورشیدی حداقل دو کارناوال شادی در ایران برگزار شد که از آن‌ها تعداد معدودی عکس به جا مانده است.  

 

(تصاویر) اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

 

بر اساس گزارش "موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران" اولین کارناوال شادی در ایران در سال ۱۳۱۱ پس از فسخ قرارداد "دارسی" توسط رضا شاه برگزار شد.

 

(تصاویر) اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

 

بر اساس قرارداد "دارسی" مظفرالدین شاه قاجار در سال ۱۹۰۱ به ویلیام ناکس دارسی، بازرگان بریتانیایی امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در ایران را بخشیده بود.

 

(تصاویر) اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

 

کارناوال خیابانی پس از فسخ قرارداد "دارسی" در ایران

 

(تصاویر) اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

 

در سال ۱۳۱۱ خورشیدی (۱۹۳۳ میلادی) فسخ قرارداد "دارسی" توسط رضاشاه پهلوی با برپایی کاناوال جشن گرفته شد.

 

(تصاویر) اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

 

فسخ قرارداد "دارسی" نهایتا به انعقاد قرارداد دیگری منجر شد گه در آن سهم ایران از فروش نفت بیشتر شد.

 

(تصاویر) اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

 

کارناوال خیابانی پس از فسخ قرارداد "دارسی" در ایران

 

(تصاویر) اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

 

مدتی بعد در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۱۱ هم‌زمان با سالروز تولد رضاشاه پهلوی کارناوال بزرگ‌تری در تهران برگزار شد.

 

(تصاویر) اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

 

رقص آدمک‌ها در کارناوال شادی در تهران

 

(تصاویر) اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

 

برگزاری کارناوال‌های خیابانی در دوران رضاشاه به صورت مستمر ادامه نیافت. تنها عکس‌هایی از کارناوال‌ای سال ۱۳۱۱ به جا مانده است.

 

(تصاویر) اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

 

"سیرک صفوی" در کارناوال تهران

 

(تصاویر) اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

 

کارناوال در سال ۱۳۱۱ خورشیدی در تهران

 

(تصاویر) اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

 

"کاروان الاغ‌ها" در کارناوال تهران

 

(تصاویر) اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

 

برگزاری کارناوال مقابل ساختمان تلگراف‌خانه در ضلع جنوبی میدان توپخانه

 

(تصاویر) اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

 

گروه موزیک نظامیان در کارناوال شادی

 

(تصاویر) اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

 

کارناوال در میدان توپخانه

 

(تصاویر) اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

 

ترافیک در روز برگزاری کارناوال

 

(تصاویر) اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

 

کارناوال در سال ۱۳۱۱ خورشیدی در تهران

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه