بابارا ایوینز، عکاس خلاقی است که ۷ سال پیش تصمیم گرفت از چهره افراد مختلفی که در طول روز می بیند عکس بیندازد. او نام این پروژه را “در گوشه خیابان من” نامید. باربارا بعد از ثبت ۳۰۰ پرتره عکاسی، تصمیم جدیدی گرفت. او ۳۰ نفر از افرادی که از آن ها عکس انداخته بود را انتخاب کرده و به مدت ۵ سال با موضوعات گوناگون از آن ها عکس گرفت. عکس های زیر مربوط به سال چهارم پروژه این عکاس خوش ذوق است که معمولا ساعت ۷ صبح و ۷ شب گرفته شده اند.

عکس های جالب و دیدنی از تغییر چهره آدم ها بعد از بیدار شدن از خواب تا ۷ شب!

بابارا ایوینز، عکاس خلاقی است که ۷ سال پیش تصمیم گرفت از چهره افراد مختلفی که در طول روز می بیند عکس بیندازد. او نام این پروژه را “در گوشه خیابان من” نامید.
باربارا بعد از ثبت ۳۰۰ پرتره عکاسی، تصمیم جدیدی گرفت. او ۳۰ نفر از افرادی که از آن ها عکس انداخته بود را انتخاب کرده و به مدت ۵ سال با موضوعات گوناگون از آن ها عکس گرفت.
عکس های زیر مربوط به سال چهارم پروژه این عکاس خوش ذوق است که معمولا ساعت ۷ صبح و ۷ شب گرفته شده اند.

 

 

تغییر چهره آدم ها بعد از بیدار شدن از خواب تا 7 شب!

تغییر چهره آدم ها بعد از بیدار شدن از خواب تا 7 شب!

تغییر چهره آدم ها بعد از بیدار شدن از خواب تا 7 شب!

تغییر چهره آدم ها بعد از بیدار شدن از خواب تا 7 شب!

تغییر چهره آدم ها بعد از بیدار شدن از خواب تا 7 شب!

عکس های جالب و دیدنی از تغییر چهره ه آدم ها

عکس های جالب و دیدنی از تغییر چهره ه آدم ها

عکس های جالب و دیدنی از تغییر چهره ه آدم ها

عکس های جالب و دیدنی از تغییر چهره ه آدم ها

عکس های جالب و دیدنی از تغییر چهره ه آدم ها

عکس های جالب و دیدنی از تغییر چهره ه آدم ها

عکس های جالب و دیدنی از تغییر چهره ه آدم ها

عکس های جالب و دیدنی از تغییر چهره ه آدم ها

عکس های جالب و دیدنی از تغییر چهره ه آدم ها

عکس های جالب و دیدنی از تغییر چهره ه آدم ها

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه