داشتم تو نت چرخ میزدم در مورد مدل لباس و مانتو که به یه سایت خارجی برخوردم با مدلای خوب داخل سایت که رفتم یه عنوان دیدم فشن های خیابانی در تهران. گفتم عکسا رو بذارم شمام ببینید!جالب بود. البته تعدادش خیلی زیاده شاید در حدود ۳ هزار تا!!!سعی میکنم هر چند روز یه بار تعدادیش رو توی سایت قرار بدم.

 

 

داشتم تو نت چرخ میزدم در مورد مدل لباس و مانتو که به یه سایت خارجی برخوردم با مدلای خوب داخل سایت که رفتم یه عنوان دیدم فشن های خیابانی در تهران..گفتم عکسا رو بذارم شمام ببینید!جالب بود..البته تعدادش خیلی زیاده شاید در حدود ۳ هزار تا!!!سعی میکنم هر چند روز یه بار تعدادیش رو توی سایت قرار بدم

 

Hoda Katebi

Tehran Streetstyle

 

فشن های خیابانی در تهران - تصویر 3

فشن های خیابانی در تهران - تصویر 4

فشن های خیابانی در تهران - تصویر 5

فشن های خیابانی در تهران - تصویر 6

فشن های خیابانی در تهران - تصویر 7

 

 

فشن های خیابانی در تهران - تصویر 8

فشن های خیابانی در تهران - تصویر 9

 

فشن های خیابانی در تهران - تصویر 10

فشن های خیابانی در تهران - تصویر 11

فشن های خیابانی در تهران - تصویر 12

 

 

فشن های خیابانی در تهران - تصویر 13

 

فشن های خیابانی در تهران - تصویر 14

 

فشن های خیابانی در تهران - تصویر 15

 

فشن های خیابانی در تهران - تصویر 16

 

 

فشن های خیابانی در تهران - تصویر 17

 

فشن های خیابانی در تهران - تصویر 18

 

فشن های خیابانی در تهران - تصویر 19

The Tehran Times on Instagram: “Iranian Manteau used to be a uniform nowadays it's a symbol of creativity. www.THETEHRANTIMES.com”: Iranian Life, Iranian Girls, Instagram Iranian, Iranian Women Fashion, Iranian Street, Iranian Manteau

Iranian women are using Fashion in protest to wearing hijabs by force . Allowing the wind to blow through your hair is an offence punishable by law for women in Iran. The inhuman Islamic law is enforced pretty heavily and many woman are arrested or fined by police if they fail to cover up with the attire considered appropriate. But brave ladies are rebelling against the law which they feel is outdated and unfair.: Women S Fashion, Fashion Style, Iranian Fashion 3, Iranian Women Fashion, Girls Fashion, Persian Fashion, Iranfashion Mustseeiran, Iran Persian

 : Iran Fashion, Iran Tex, Scarf Style, Style Headscarf, Young Iranians, Iranians Source, Iranian Girls, Rich Kids Of Tehran, Mid East Scarf

فشن های خیابانی در تهران - تصویر 23

فشن های خیابانی در تهران - تصویر 24

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه