این مجموعه کامل از حروف الفبای انگلیسی در کوه های آلپ سوئیس و توسط «André Quirinus» در طول ۱۰ سال جمع آوری شده است!.

این مجموعه کامل از حروف الفبای انگلیسی در کوه های آلپ سوئیس و توسط «André Quirinus» در طول ۱۰ سال جمع آوری شده است! 

 

مجموعه حروف الفبای انگلیسی روی سنگ!

 

مجموعه حروف الفبای انگلیسی روی سنگ!

 

مجموعه حروف الفبای انگلیسی روی سنگ!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه