میدانستید مکان خورشید در آسمان ما هر سال تغییر می کند؟ بله اگر هر سال از یک مکان مشخص و در یک زمان مشخص به خورشید نگاه کنید این نکته جالب را متوجه می شوید. این پدیده در واقع آنالما نام دارد که خورشید در هر ۸ سال دوباره به مکان قبلی خود باز می گردد. البته ماه هم مانند خورشید تغییر مکان می دهد ولی اغلب ما شاید این موضوع را برای ماه متوجه شده باشیم ولی برای خورشید خیر.

میدانستید مکان خورشید در آسمان ما هر سال تغییر می کند؟ بله اگر هر سال از یک مکان مشخص و در یک زمان مشخص به خورشید نگاه کنید این نکته جالب را متوجه می شوید. این پدیده در واقع آنالما نام دارد که خورشید در هر ۸ سال دوباره به مکان قبلی خود باز می گردد. البته ماه هم مانند خورشید تغییر مکان می دهد ولی اغلب ما شاید این موضوع را برای ماه متوجه شده باشیم ولی برای خورشید خیر.
 

 


عکاسی از حرکت خورشید در طی 8 سال
.
عکاسی از حرکت خورشید در طی 8 سال
.
عکاسی از حرکت خورشید در طی 8 سال
.
عکاسی از حرکت خورشید در طی 8 سال
.
عکاسی از حرکت خورشید در طی 8 سال
.
عکاسی از حرکت خورشید در طی 8 سال
.
عکاسی از حرکت خورشید در طی 8 سال

.

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه