نخستین رزمایش مقابله با حوادث پرتویی استان تهران با عنوان «حضرت سید الشهدا(ع)» با هدف ارزیابی سطح آمادگی دستگاه های ذی ربط در پایتخت با اعلام رمز آن از سوی استاندار تهران صبح روز پنجشنبه آغاز شد.

نخستین رزمایش مقابله با حوادث پرتویی استان تهران با عنوان «حضرت سید الشهدا(ع)» با هدف ارزیابی سطح آمادگی دستگاه های ذی ربط در پایتخت با اعلام رمز آن از سوی استاندار تهران صبح روز پنجشنبه آغاز شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه