مقامات حیات وحش در تایلند اعلام کردند پس از کشف اجساد ۴۰ توله ببر در سردخانه معبد ببرها علیه این معبد بودائی اعلام جرم کرده‌اند. این کشف زمان نقل و انتقال ۱۳۷ ببر از این معبد که به معبد ببرها مشهور است، در محوطه گردشگری استان کانچانبری اتفاق افتاد. اجساد توله‌های ببر و بقایای حیوانات دیگری در فریزر این معبد کشف شده است. پیش از این، اتهام دست داشتن راهبان در تولید مثل غیرقانونی و قاچاق حیوانات مطرح شده بود.

 

مقامات حیات وحش در تایلند اعلام کردند پس از کشف اجساد ۴۰ توله ببر در سردخانه معبد ببرها علیه این معبد بودائی اعلام جرم کرده‌اند. این کشف زمان نقل و انتقال ۱۳۷ ببر از این معبد که به معبد ببرها مشهور است، در محوطه گردشگری استان کانچانبری اتفاق افتاد. اجساد توله‌های ببر و بقایای حیوانات دیگری در فریزر این معبد کشف شده است.پیش از این، اتهام دست داشتن راهبان در تولید مثل غیرقانونی و قاچاق حیوانات مطرح شده بود.

کشف راز مخوف معبد ببرها - تصویر 1

کشف راز مخوف معبد ببرها - تصویر 2

کشف راز مخوف معبد ببرها - تصویر 3

کشف راز مخوف معبد ببرها - تصویر 4

کشف راز مخوف معبد ببرها - تصویر 5

کشف راز مخوف معبد ببرها - تصویر 6

کشف راز مخوف معبد ببرها - تصویر 7

کشف راز مخوف معبد ببرها - تصویر 8

کشف راز مخوف معبد ببرها - تصویر 9

کشف راز مخوف معبد ببرها - تصویر 10

کشف راز مخوف معبد ببرها - تصویر 11

کشف راز مخوف معبد ببرها - تصویر 12

کشف راز مخوف معبد ببرها - تصویر 13

کشف راز مخوف معبد ببرها - تصویر 14

کشف راز مخوف معبد ببرها - تصویر 15

کشف راز مخوف معبد ببرها - تصویر 16

کشف راز مخوف معبد ببرها - تصویر 17

کشف راز مخوف معبد ببرها - تصویر 18

کشف راز مخوف معبد ببرها - تصویر 19

کشف راز مخوف معبد ببرها - تصویر 20

کشف راز مخوف معبد ببرها - تصویر 21

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه