بقایای این موجود عجیب و غریب در یک انبار بسیار قدیمی در شهر نیغده کشف شده و باستان‌شناسان هنوز نتوانسته‌اند درباره هویت واقعی این جانور به نتیجه برسند.

بقایای این موجود عجیب و غریب در یک انبار بسیار قدیمی در شهر نیغده کشف شده و باستان‌شناسان هنوز نتوانسته‌اند درباره هویت واقعی این جانور به نتیجه برسند. 
 

تصاویر بقایای موجودی عجیب مومیایی شده در ترکیه

تصاویر بقایای موجودی عجیب مومیایی شده در ترکیه

تصاویر بقایای موجودی عجیب مومیایی شده در ترکیه

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه