نوشته‌هایی با برچسب "مزاج سرد گرم"

چگونه بفهمیم که سرد مزاج یا گرم مزاج هستیم؟ چگونه بفهمیم که سرد مزاج یا گرم مزاج هستیم؟

چگونه طبع خود را بشناسیم؟. راههای آسان برای تشخیص طبع غالب :. در مطالب قبل سخن از چهار طبع صفرا , دم ,سودا و بلغم آدمی به میان آمد یاد گرفتیم که طبع پنجمی هم وجود دارد که از آن به طبع معتدل تعبیر می کنیم و بیشتر این طبع در افراد خاص معنوی و وابستگان به درگاه الهی دیده می شود اما در میان طبایع چهارگانه غلبه دم اگر چه خود یک مریضی حساب می شود ولی تقریبا آن را معادل سلامتی می دانیم و بقیه طبع ها به تناسب از طبع اعتدال دورتر می شوند . در این قسمت متذکر می شویم که :. چه اشخاصی گرم مزاجند و چه اشخاصی سرد مزاج ؟. سپس در بین گرم مزاجان کدام گروه صفراو

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه